web analytics
 

Kortfattad CURRICULUM VITAE för B. A. Lennart Swahn

Född 1933 i Sävsjö, Småland. gift, 3 barn, 7 barnbarn.


Officiell utbildning

1940-1942 Småskolan i Vallsjö socken, nuv. Sävsjö 1942-1946 Folkskolan i Vallsjö socken, nuv. Sävsjö 1946-1950 Högre Folkskolan/Kommunala Mellanskolan i Sävsjö 1950 Realexamen 1950-1953 Högre Allmänna Läroverket i Växjö 1953 Studentexamen 1954-1958 Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg 1958 Civilingenjörsex. 1961 Göteborgs Universitet Lärarbehörighetsutbildning 2004 Degree in Spiritual Science, the Silentlight Spiritual Science Center, Berkeley Springs, WV, USA Inofficiellt: deltagit i och/eller organiserat > 200 professionella kurser och seminarier inom de flesta ämnesområden

Vad jag gjort

Det mesta på engelska:

1996-dags dato: SWEDUCATION and NvisionN – Creativity in Action . Independent Consultant in Human Resources and Institutional Development; Major jobs: Leader for a national study on “Technical, Vocational, and Industrial Training in Malaysia”, 1990/91 for the Asian Development Bank, Manila; Member of an international team monitoring the construction of the Uri Hydroelectric Power plant in Kashmir, India during 1991-97. Co-Author of “CREATIVITY – A Science-based Outlook on Life and Work” . (2008). Författare till EN VITBOK OM GRUNDSKOLAN, 2011. Författare till ETT FÖRSLAG TILL ETT NYTT LÄROSYSTEM FÖR BASUTBILDNINGEN (2015)

1988-1996: TOROIDS INTERNATIONAL (PVT) LTD, SRI LANKA Chairman, Electronics industry; “People Making Superior Transformers”.

1992-1995: FLINTAB TRANSDUCERS (PVT) LTD, SRI LANKA. Managing Director, Electronic industry making load cells for scales;

1987-1989: ILO/UNDP/WORLD BANK, Colombo, SRI LANKA. Chief Technical Advisor to the Institute for Construction Industry Training and Development.

1981-1987: THE WORLD BANK, Washington D.C. USA. Executive Manager for the Training Division of the Education and Training Department. The World Bank’s Training Advisor. Global responsibility for World Bank lending for Human Resources and Institutional Development and Training in all sectors.

1977-1981: THE WORLD BANK, Washington D.C., USA. Senior Technical Education Specialist in the Eastern Africa Region.

1974-1977: SWEDISH SIDA, Luanshya, ZAMBIA. Project Manager and founding Principal for the Technical and Vocational Teacher Training College in Luanshya, Zambia. Organized a Swedish “Grundskola”.

1972-1974: UNESCO/UNDP, SINGAPORE. Senior Adviser and Technical Specialist for planning and building the new Singapore Polytechnic.

1969-1972: UNESCO/UNDP, Nicosia, CYPRUS. Technical Advisor for building the new Higher Technical Institute, Nicosia, Cyprus.

1967-1969: SWEDISH SIDA, Addis Ababa, ETHIOPIA. Associate Professor, Haile Selassie I University, Addis Ababa.

1962-1967: TEKNIKUM – TEKNISKA LÄROVERKET I VÄXJÖ, Växjö, SWEDEN. Lektor i Vägbyggnad, Geodesi och Hållfasthetslära. Avdelningsföreståndare.

1958-1962: AIB, Göteborg, SWEDEN. Konsulterande ingenjör inom Geoteknik och Grundläggning. Chef för Geotekniska avdelningen. På deltid teknisk assistent och forskare vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.